CorelDRAW轮廓工具

设置轮廓线的颜色*

设置轮廓线的粗细及样式

*设置轮廓线角的样式及端头样式*

使用调色板填充颜色

在线视频教程链接

知乎:https://www.zhihu.com/zvideo/1277744829494673408
优酷:https://v.youku.com/v_show/id_XNDU0OTUwNzQ4MA==.html
爱奇艺:https://www.iqiyi.com/v_19rvryviyc.html
bilibili:https://www.bilibili.com/video/BV1Ca4y1773E/
腾讯视频:https://v.qq.com/x/page/a3140w1gpmo.html
好看视频:https://haokan.baidu.com/v?vid=728786112236621851
西瓜视频:https://www.ixigua.com/6863754225961140750/


发布日期:

所属分类: 图像印记 标签: